wz
hlavicka

Partneři konference

nakladatelství portál

Nakladatelství Portál bylo založeno v roce 1990. Publikační činnost pokrývá široké spektrum oblastí. Odborné publikace a slovníky poskytují přehled poznatků a seznamují s novými trendy především v psychologii, psychoterapii a pedagogice. Zastoupeny jsou však i další obory: sociální práce, sociologie, politologie, média a komunikace, antropologie, religionistika a spiritualita, filozofie, management, ekologie. Značnou část produkce tvoří také populárně psychologická literatura, praktické příručky pro rodiče a vychovatele, dětská literatura, knihy her a námětů k rozvoji tvořivého myšlení a sociálních dovedností, publikace z oblasti zdravého životního stylu, příběhy a rozhovory se zajímavými osobnostmi.
Nakladatelství vydává rovněž časopisy Psychologie Dnes, Děti a my, Informatorium 3-8 a Rodina a škola.
Další součástí aktivit nakladatelství je pořádání odborných seminářů pro pedagogy a kurzů pro rodiče.
Portál provozuje síť čtyř vlastních knihkupectví v Praze, Plzni a Brně a poskytuje i možnost nákupu přes internet.
Portál patří mezi 30 nakladatelství v České republice s více než 100 vydanými tituly ročně.

Kontakty:
Portál, s.r.o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8
Tel: (+420) 283 028 111
Fax: (+420) 283 028 112
E-mail: naklad@portal.cz
http://www.portal.cz
http://obchod.portal.cz

LINDE nakladatelství s.r.o.,

LINDE nakladatelství s.r.o.
Nakladatelství již více než dvě desetiletí vydává odborné časopisy a publikace z oblasti – daní, podnikání, práva, personalistiky, sociální a zdravotní problematiky, rodiny a i legislativy EU.
Jejím společníkem je jeden z nejstarších rakouských vydavatelských domů, který na evropském trhu úspěšně působí od 20. let minulého století.

Chtěli bychom Vás upozornit na jeden z produktů, a to časopis - měsíčník
Právo a rodina, zaměřený na rodinné právo a vše, co se životem rodiny souvisí. Je určen zejména pracovníkům ve státní správě a samosprávě na úseku sociální péče a školství, soudcům, advokátům, notářům a všem, kteří se zajímají o správné postupy například v problematice rozvodu manželství, rodičovské odpovědnosti, výchovných opatření, náhradní rodinné péče, určení otcovství a vyživovací povinnosti. Časopis přináší rovněž aktuální informace o změnách v českém i mezinárodním právu, s akcentem na právní předpisy Evropské unie.

Kontakty:
LINDE nakladatelství s.r.o., Jeseniova 1, 130 00 Praha 3
Tel: (+420) 222 781 710
Fax: (+420) 222 783 047
E-mail: linde@linde-nakladatelstvi.cz
http://www.linde-nakladatelství.cz

Zdeněk Balzer web konference