wz
hlavicka

První ročník konference je pořádána v mezinárodní spolupráci dvou kateder.
UP MB
Ústavu pedagogiky a sociálních studií
Univerzity Palackého v Olomouci
www.upss.cz
Katedry sociálnej práce
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
www.pdf.umb.sk/2006/app/index.php?ID=125

  Město Olomouc bude v termínu 24. – 25. června 2009 hostit konferenci s tématem problematiky náhradní rodinné péče. A nebude tomu tak poprvé. Tyto konference zde mají od roku 1979 vybudovanou dlouholetou tradici.
  Historie olomouckých konferencí začíná první konferencí v červnu 1979 a prozatím končí šestou v červnu 1999. Rádi bychom navázali na tuto tradici a pokračovali v ní v červnu 2009, tedy přesně 10 let od poslední konference a 30 let od té první.

  Na minulých konferencích vystoupila řada předních českých odborníků v oblasti dětské psychologie, pediatrie či práva; Jarmila Koluchová, Zdeněk Matějček, Jiří Dunovský, Antonín Mores, Marie Damborská, František Brabenec a další.
  Vytvořením spolupráce Ústavu pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Katedry sociálnej práce Pedagogické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici se nám podařilo získat pro tuto konferenci přívlastek „mezinárodní“ vědecká konference.

  Je pro nás velkou poctou, že mezi jinými velmi váženými čestnými hosty konference bude i prof. Jarmila Koluchová, která byla v minulosti hlavní organizátorkou konferencí.
  Mezi účastníky konference rádi uvítáme odborníky z teorie i praxe této problematiky. Již ten fakt, že náhradní rodinná a ústavní péče v České republice spadá do kompetencí tří ministerských resortů, naznačuje, že se jedná o problematiku multidisciplinární. Své uplatnění zde nachází jak sociální pracovníci, tak pediatři, právnící a soudci, speciální pedagogové a mnoho dalších profesí. Pro všechny tyto pracovníky je konference určena a jejich příspěvkům, dotazům či postřehům z praxe je otevřena.