wz
hlavicka

Lidé na konferenci

Garanti konference

Prof. PhDr. Jarmila Koluchová, DrSc.
Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
Vedoucí Ústavu pedagogiky a sociálních studií
Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.
Univerzita Palackého v Olomouci
Prof. PhDr. Jolana Hroncová, CSc.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Doc. PaedDr. Anna Hudecová, CSc., mim. prof.
Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
Doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD.
Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
Doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Univerzita Hradec Králové

Plenární jednání

Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
Mons. Jan Graubner
arcibiskup olomoucký a metropolita moravský
Prof. PhDr. Jarmila Koluchová, DrSc.
Prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Univerzita Hradec Králové
Prof. PhDr. Jolana Hroncová, CSc.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.
Univerzita Palackého v Olomouci
Doc. PaedDr. Anna Hudecová, CSc.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Organizační tým

ČESKÁ REPUBILKA
Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
předseda organizačního výboru, vedoucí Ústavu pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Mgr. Linda Švrčinová
koordinátor, kontaktní osoba pro ČR, Univerzita Palackého v Olomouci
Mgr. Stanislava Hoferková
Univerzita Palackého v Olomouci
Mgr. Jarmila Šťastná
Univerzita Palackého v Olomouci
Mgr. Tomáš Kadlec
Univerzita Palackého v Olomouci
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Doc. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.
vedoucí Katedry sociální práce Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici
Doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD.
Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
PhDr. Lenka Vavrinčíková, PhD.
Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
Mgr. Peter Papšo
kontaktní osoba pro SK, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Seznam referujících

Seznam referujících bude zveřejněn 1. 6. 2009 po uzavření přihlášek a po výběru příspěvků.