wz
hlavicka

Důležitá data

22. 5. 2009odeslání vyplněné přihlášky s abstraktem příspěvku na konferenci (konferenceNRP@gmail.com)
22. 5. 2009limit pro odeslání konferenčního poplatku
29. 5. 2009potvrzení přijetí přihlášky
05. 6. 2009odeslání příspěvku na konferenci (konferenceNRP@gmail.com)
15. 6. 2009zveřejnění programu konference

Konferenční poplatek

Konferenční poplatek ve výši 900 Kč zasílejte na níže uvedený účet nejpozději do 22. 5. 2009.

AdresátUniverzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
Číslo účtu19-1096330227/0100
IBANCZ0901000000191096330227
Variabilní symbol99419061
Konstantní symbol0308
Peněžní ústavKomerční banka Olomouc
Tř. Svobody 14
779 11 Olomouc
SWIFT (kód banky)KOMBCZPPXXX
Zpráva pro příjemcejméno a příjmení účastníka konference, za kterého je poplatek hrazen!!!

Do poznámky, prosím, uveďte jméno a příjmení účastníka konference. Obzvláště, pokud nebudete poplatek hradit z osobního účtu, ale bude Vám jej hradit zaměstnavatel.
Zahraniční účastníci mohou zaplatit konferenční poplatek až na místě při prezentaci v den konání konference.
Při neúčasti na konferenci se poplatek nevrací.

Poplatek za společenský večer

Po ukončení prvního dne konference (24. 6. 2009) se bude konat společenský večer. Účast na tomto setkání je dobrovolná. Svou účast na společenském večeru zaznačte, prosím, do přihlášky.
Účast na společenském večeru je zpoplatněna částkou 300 Kč. Částka bude hradit pohoštění účastníků a pronájem prostor.

Ubytování a stravování

Ubytování a stravování si zajišťuje každý účastník sám. Seznam ubytovacích zařízení v okolí konference bude přihlášeným účastníkům zaslán spolu s potvrzujícím emailem.