wz
hlavicka
Vítejte na stránkách konference
"Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče",
která se konala
24. - 25. června / júna 2009
v Olomouci
Novinky
17. 02. 2009 - OBSAH SBORNÍKU - Citační údaje pro autory příspěvků na konferenci
28. 11. 2009 -
                  INFORMACE KE SBORNÍKU PŘÍSPĚVKŮ

Vážení autoři příspěvků na konferenci, vážení účastníci konference,
  práce na sborníku příspěvků z konference Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče stále probíhá. Jsme si však vědomi toho, že budete potřebovat uvést Vaše příspěvky při zpracování publikačního přehledu za rok 2009. Proto Vám posíláme dosud známé citační údaje (název sborníku a ISBN, které již bylo přiděleno).

  Citace příspěvku bude tedy mít dle normy ISO 690 následující formu:
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název příspěvku. In Švrčinová, Linda, Hoferková, Stanislava, Papšo, Peter. Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče : Sborník příspěvků z konference. Brno : Tribun EU, 2009. ISBN 978-80-7399-8. V tisku.

  Například tedy:
ŠVRČINOVÁ, Linda. Specifika dětí z pěstounské péče ve vztahu ke školnímu výkonu. In ŠVRČINOVÁ, Linda, HOFERKOVÁ, Stanislava, PAPŠO, Peter. Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče : Sborník příspěvků z konference. Brno : Tribun EU, 2009.
ISBN 978-80-7399-8. V tisku.

  Práce na sborníku bude dokončena ke konci roku 2009 a v lednu 2010 bude sborník postoupen do recenzního řízení. Proto rozeslání CD sborníků všem účastníkům, aktivním i pasivním, předběžně očekáváme na přelomu února a března roku 2010.

                                                                        Za editorský kolektiv Linda Švrčinová

22. 06. 2009 - přidán partner konference "LINDE nakladatelství s.r.o."
21. 06. 2009 - Aktualizace souborů "Oficiální program konference" a "Seznam účastníků"
14. 06. 2009 - přidán ke stažení "Oficiální program konference"
14. 06. 2009 - přidán ke stažení "Seznam účastníků"
11. 05. 2009 - přidán partner konference "nakladatelství Portál"
18. 02. 2009 - přidána sekce "Partneři konference"